2018-19_Filologia catalana - CID intermedi_2221339: Tots els participants

Filtres

Fòrum Fòrum Avisos

Glossari Glossari Glossari del curs

Tema 2

Qüestionari Qüestionari Tasca informàtica

Tema 4

Qüestionari Qüestionari Tasca cerca d'informació

Tema 6

Qüestionari Qüestionari Citar la informació

Tema 9

Qüestionari Qüestionari Test d’avaluació final